Home
Aanbod
Kantoor
Nieuws
Sitemap

Onteigening

Onteigening is het meest ingrijpende instrument dat de overheid kan toepassen om haar doelen te bereiken. Het wordt het ‘ultimum remedium’ (laatste middel) genoemd. Alleen al daarom is het onderwerp van veel wettelijke regels, discussie en gerechtelijke uitspraken.

Dit vraagt om specifieke deskundigheid die wij aanbieden aan zowel particulieren en agrariërs als aan ondernemers, ontwikkelaars en overheden. Uiteraard altijd strikt eenzijdig. 

Een onteigeningstraject kan soms jaren in beslag nemen. Het bestaat uit verschillende fasen die elk om een verschillende inzet vragen.

Onderstaand een illustratie van onze diensten per fase:

Minnelijke fase

 • Taxeren van waarden en hoogte van de schaden
 • Geven van informatie en advies omtrent overige - niet financiele - voorwaarden
 • Voeren van overleg en onderhandelingen
 • Toezien op (ruimtelijke) procedures die de overheid moet doorlopen om tot onteigening te mogen overgaan

Administratieve fase

Voortzetting van het minnelijke traject en daarnaast

 • Toezien op de administratieve onteigeningsprocedure
 • Indienen van zienswijzen en beroepen tegen een (ontwerp)besluit tot aanwijzing van percelen die onteigend kunnen worden

Gerechtelijke fase

 • Begeleiden van de descente (opname) door rechtbankdeskundigen
 • Beoordelen van het deskundigenadvies
 • Reageren op deskundigenadvies
 • Vertegenwoordigen van partijen voor de onteigeningsrechter

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door

 • een 'met beide benen op de grond mentaliteit' waarbij de realiteit niet uit het oog verloren wordt
 • een zeer kritische houding ten opzichte van de onteigenende overheidsinstantie
 • een duidelijke, maar ruime taakopvatting
 • een strikt eenzijdige en exclusieve opdrachtaanvaarding

Overheidsinstanties en ontwikkelende partijen kunnen rekenen op de zelfde grondhouding. Zorgvuldigheid staat voorop.

Heeft u vragen over dit onderwerp of behoefte aan een vrijblijvend gesprek over uw situatie neem dan gerust contact op met ons kantoor en vraag naar de heer ing. A.C.J. (Bart) van Oers.


Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Blokjes
Ruimte voor u