Home
Aanbod
Kantoor
Nieuws
Sitemap

Taxaties

Onafhankelijkheid en aantoonbare deskundigheid zijn - meer dan ooit - standaardeisen die gesteld worden aan de taxateur van onroerend goed.

Van der Heijden Rentmeesters hecht zeer aan deze eisen. Het kantoor opereert volledig zelfstandig en heeft evenals haar medewerkers geen enkele organisatorische of financiële verbinding met organisaties die mogelijke belang hebben bij onroerend goed.

Alle rentmeesters zijn eveneens als taxateur gecertificeerd en geregistreerd in het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs (NRVT). We zijn vertegenwoordigd in alle binnen het register voorkomende kamers (deelgebieden):

 • Landelijk en Agrarisch vastgoed (LAV)
 • Bedrijfsmatig vastgoed (BV)
 • Wonen
 • WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)

Op alle vakgebieden is dus certificering in huis. Deze certificering eist permanente bijscholing en praktijkervaring. Zie ook: kwaliteitsborging.

Opdrachtgevers

 • Particulieren
 • Agrariërs
 • Overheden
 • Semi-overheden, coöperaties en stichtingen
 • Projectontwikkelaars en consortiums
 • Bedrijven

Doeleinden

We taxeren voor zeer uiteenlopende doeleinden zoals:

 • aan- en verkoopbeslissingen
 • Bepaling van marktwaarde en executiewaarde bij (her) Financiering
 • Bepaling van complexwaarden en inbrengwaarden in het kader van:
 1. Exploitatieplannen
 2. Samenwerkingsovereenkomsten
 3. Onteigeningszaken
 • het in overeenstemming brengen van de vennootschappelijke balans met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Daarbij uitgaande van de International Valuation Standards (IVS).
 • Het vaststellen van de waarde voor diverse fiscale doeleinden zoals:
 1. De inbreng in een vennootschap of maatschap
 2. De overbrenging van het zakelijke naar het privévermogen
 3. De aangifte voor de schenk- of erfbelasting
 4. Vaststelling van de overdrachtsbelasting
 5. Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ)
 6. Beëindiging van gebruiksrechten
 7. Bedrijfsbeëindiging
 • Bepaling van schadeloosstellingen in verband met:
 1. Onteigening (Ow)
 2. Planschade
 3. Nadeelcompensatie
 4. Structuur- en gewassenschade
 5. Zakelijk recht vestigingen
 6. Pachtbeëindiging


Typen onroerend goed

We taxeren in principe alle typen onroerend goed.

Heeft u vragen over een taxatie, neem dan gerust contact op met een van onze taxateurs voor een vrijblijvend gesprek.


Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Blokjes
Ruimte voor u