Home
Aanbod
Kantoor
Nieuws
Sitemap

Beheer

Van der Heijden Rentmeesters voert actief beheer over een aanmerkelijk areaal van met name agrarische gronden.

Dit beheer omvat de volgende activiteiten:

 • Verpachting van jaar tot jaar op basis van geliberaliseerde pachtovereenkomsten
 • Organiseren en (laten) uitvoeren van de jaarlijkse agrarische exploitatie
 • Bewaken, controleren, aanpassen en/of afkopen van historische gebruiksafspraken en rechten van bijvoorbeeld voormalige eigenaren
 • Innen van pachtgelden
 • Voeren van de financiële pachtadministratie
 • Opstellen van jaarlijkse beheerrapportages
 • Opstellen van pachtbeëindigingsovereenkomsten
 • Controleren van opleveringen bij beeindigen van pacht- en of gebruiksovereenkomsten
 • Zorgdragen voor registratie bij de grondkamer

Het beheer wordt gevoerd voor:

 • Particuliere landgoed- en grondeigenaren
 • Projectontwikkelaars
 • Woningbouwcorporaties en stichtingen
 • Beleggingsmaatschappijen
 • Grondexploitatiemaatschappijen 

Per opdrachtgever is sprake van verschillende doelstellingen. Voor de een is flexibiliteit en snelle beschikbaarheid belangrijk, voor de ander een optimale agrarische exploitatie en voor weer een ander de zorgvuldige bestendiging van het familiebezit.

De variatie in doelstellingen vraagt om maatwerk dat is toegesneden op de wensen van opdrachtgever en uiteraard de locatie.

Uitgangspunt is dat alle zorgen van de eigenaar ten aanzien van het beheer van zijn grondposities uit handen wordt genomen. De rentmeesters belast met het beheer zijn opgegroeid op het agrarische bedrijf en uitermate goed bekend in het (werk)veld. Ze worden daarbij ondersteund door een zeer ervaren en goed georganiseerde beheeradministratie.

Heeft u vragen over onze beheerdiensten, neem dan contact op met de heer A.A.A. (Bram) van Poppel.


Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Blokjes
Ruimte voor u