Home
Aanbod
Kantoor
Nieuws
Sitemap
Te koop
Herontwikkelingslocatie Veldhoven (Zandoerle)

Herontwikkelingslocatie Veldhoven (Zandoerle) Herontwikkelingslocatie Veldhoven (Zandoerle) Herontwikkelingslocatie Veldhoven (Zandoerle)
Herontwikkelingslocatie Veldhoven (Zandoerle) Herontwikkelingslocatie Veldhoven (Zandoerle) Herontwikkelingslocatie Veldhoven (Zandoerle)
Herontwikkelingslocatie Veldhoven (Zandoerle) Herontwikkelingslocatie Veldhoven (Zandoerle) Herontwikkelingslocatie Veldhoven (Zandoerle)
Herontwikkelingslocatie Veldhoven (Zandoerle) Herontwikkelingslocatie Veldhoven (Zandoerle) Herontwikkelingslocatie Veldhoven (Zandoerle)

Unieke herontwikkelingslocatie t.b.v. twee riante bouwkavels

  • Locatie Zandoerle 40, te Zandoerle
  • Oppervlakte 5602 m²
  • Prijs Nader overeen te komen
  • Uw contactpersoon Marco Roosen


Geheel vrijblijvend bieden wij te koop aan Zandoerle 40.

Een (voormalig) agrarische locatie met herontwikkelingsmogelijkheden op een unieke locatie aan de entree van de historische brink van Zandoerle (Veldhoven). 

De locatie biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van twee riante bouwkavels.
 

Kadastrale gegevens
De locatie bestaat uit de percelen, kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie G, nummer 937 en 122, respectievelijk groot 3.852 m² en 1.750 m². De gezamenlijke oppervlakte van de locatie bedraagt 5.602 m². Een aankoop van minder grond is bespreekbaar.

Ligging
Het object is gelegen aan Zandoerle 40, nabij de historische brink van Zandoerle. Het achterliggende perceel kadastraal bekend gemeente Veldhoven , sectie G, nummer 122, is ontsloten aan de Zandoerleseweg.

Zandoerle, in de volksmond Zandoers geheten, is een historische dorpje behorende tot de  gemeente Veldhoven. Het is gelegen tussen de dorpen Oerle en Knegsel. Van oudsher wordt Zandoerle gezien als één van de twee kernen in het dorp Oerle. Door zijn rijke verleden, karakteristieke plein en monumentale boerderijen is Zandoerle van grote cultuurhistorische waarde.

Zandoerle is het bekendst vanwege haar brink. Het rechthoekige plein van Zandoerle is een beschermd dorpsgezicht. Rond dit met lindebomen beplante plein liggen zes langgevelboerderijen. Van oudsher diende dit plein als marktplaats.

Ten oosten van Zandoerle liggen de Oerlese en Zandoerlese bossen, ten zuidwesten ligt het bosgebied de Molenvelden.

Ondanks de landelijke ligging van Zandoerle is het object uitstekend bereikbaar. Openbaar vervoer, voorzieningen en winkels bevinden zich op korte (fiets) afstand.

Bestemming en bebouwingsmogelijkheden
Het vigerende bestemmingsplan betreft het plan “Zandoerle en Heers Westervelden”. Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2013. Binnen dit bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming “Agrarisch”.

De bestemmingsplan voorschriften laten een wijziging toe naar “Landelijk Wonen, tuin en erf” waarbij onder voorwaarden (amoveren van de agrarische bebouwing) de bouw van een (tweede) nieuwe woning kan worden toegestaan.

Voorts is binnen de bestemmingsplanvoorschriften de hoofdbebouwing aangewezen als een zgn. beeldondersteunend pand. Aan de sloop van een dergelijk pand kan de voorwaarde worden verbonden dat nieuwe bebouwing moet zijn verzekerd.

Om meer inzicht in de mogelijkheden voor herontwikkeling te krijgen, is een principeverzoek ingediend bij de gemeente Veldhoven. Hieruit is naar voren gekomen dat de gemeente in principe (onder voorwaarden) medewerking zal verlenen aan de realisatie van een tweetal woningen. Koper dient er rekening mee te houden dat aan een dergelijke bestemmingsplanwijziging en vergunningstraject kosten zijn verbonden. Deze kosten komen geheel voor rekening en risico van de koper.
 

Brochure

Voor schriftelijke toezending van de brochure kunt u contact opnemen met dhr. M. Roosen via telefoonnummer: 0411-643260 of 06-22239187


Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Blokjes
Ruimte voor u