Home
Aanbod
Kantoor
Nieuws
Sitemap

Verdiepte ligging spoor in Vught volgens de lange variant

17 december jl. kozen bestuurders van het Rijk, de Provincie en de gemeente Vught voor de 'V3 variant' met de langere verdiepte ligging van het spoor door Vught.

De keuze tussen de varianten V3 en de V3 Oost Verkort is uiteindelijk in het voordeel uitgevallen van de V3 Variant.

Het aanzienlijk kleinere aantal aan te kopen en te slopen woningen, het beperktere aantal meters aan geluidsscherm en de voorkeur van de meerderheid van de Vughtse burgers hebben in deze keuze de doorslag gegeven.

Eigenaren en gebruikers die in het voorjaar werden geinformeerd over de mogelijke aankoop/sloop van hun panden worden in januari nader geinformeerd door ProRail.

Belangrijke vraag die rest, nu deze variantenkeuze is gemaakt:

'Welke impact heeft deze keuze op de waarde van mijn eigendom en het woongenot?' 

Onderwerpen als planschade (bijvoorbeeld bij waardevermindering) of nadeelcompensatie voor schade als gevolg van de werkzaamheden zijn onlosmakelijk verbonden aan projecten zoals deze.

Als ingeschrevenen in het register van de Stiching DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding) zijn de rentmeesters van ons kantoor u uiteraard graag bij dit soort vraagstukken van dienst.

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak om uw situatie te bespreken, 0411-643260.


Bron: ProRail/Gemeente Vught
Auteur: Marco Roosen
Datum: 22 december 2015
« Terug naar het overzicht
Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Blokjes
Ruimte voor u