Home
Aanbod
Kantoor
Nieuws
Sitemap

Forse besparing Onroerende zaakbelasting (OZB)

OZB-check

Als eigenaar van vastgoed ontvangt u jaarlijks, aan het begin van het jaar, de aanslag OZB (gemeentelijke Onroerende zaakbelasting). Deze aanslagen zijn gebaseerd op de WOZ-taxaties van uw onroerend goed die meestal modelmatig c.q. geautomatiseerd worden opgesteld. Daardoor wordt vaak slechts op zeer oppervlakkige wijze rekening gehouden met de specifieke kenmerken van een object. Veranderingen in de gebruikssituatie (leegstand, anti-kraak, transformatie) worden vaak zelfs helemaal niet meegenomen in deze aanslagen. In de praktijk blijkt dat door verkeerde uitgangspunten en objectafbakening te hoge WOZ-waarden en dito OZB-aanslagen worden opgelegd. Dit soms jaren achtereen.

Wij bieden u geheel vrijblijvend aan uw OZB-aanslag en de onderliggende WOZ-waarde te beoordelen. Op basis van een quickscan kan voor u worden vastgesteld of er zodanige kostenbesparingen zijn te behalen dat het vanuit financieel oogpunt zinvol is actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door het indien van een bezwaarschrift. Indien hiervan sprake is kunnen wij u verder van dienst zijn in de bezwaar- en eventuele vervolgprocedure.

Tot slot merken wij nog op dat bij een onterechte aanslag het tot de mogelijkheden behoort met terugwerkende kracht (ca. 5 jaar) geld terug te vorderen. Zelfs een op het eerste oog beperkte verlaging van de aanslag OZB kan dus alleszins de moeite waard zijn, aangezien deze met terug- en vooruitwerkende kracht doorwerking kan hebben!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Bart van Oers


Auteur: Bart van Oers
Datum: 2 februari 2016
« Terug naar het overzicht
Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Blokjes
Ruimte voor u